De branchevereniging voor trainen & opleiden

Meten en valideren van competenties

Het meten en valideren van eerder opgedane kennis en ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het merendeel van het leren van volwassenen vindt immers plaats tijdens het werk. Door het zichtbaar maken en valideren van die ervaring wordt een medewerker bewust bekwaam en in staat het werk beter te kunnen doen. Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren en motiveren van werkenden om zich tijdens het werk verder te ontwikkelen.

Goede validerings- en meetinstrumenten om dit aan te tonen zijn daarom belangrijk, voor de medewerker maar ook om onnodige scholingskosten voor werkgevers te voorkomen. Het instrument EVC (Erkenning van Verworven Competenties) is voor dat doel ontwikkeld en kan worden ingezet om toegang te krijgen tot onderwijs (onderwijsroute) of om binnen het werk verder te kunnen ontwikkelen (arbeidsmarktroute). (lees hier meer: Link naar dossier EVC)

Het is afhankelijk van de loopbaanvraag en/of doelgroep welk instrument of instrumenten het meest geschikt is(/zijn)

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten