De branchevereniging voor trainen & opleiden

Crebo erkenning aanvragen

Om een wettelijk erkende MBO opleiding te kunnen geven moeten private instellingen een crebo licentie aanvragen. Dit moet per opleiding die men wil geven.

Een crebolicentie moet aangevraagd worden bij DUO. Er zijn verschillende procedures voor nieuwe instellingen en bestaande instellingen. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt onder andere gekeken naar het kwaliteitszorgsysteem en het opleidingsprogramma.

Er zijn verschillende partijen in de markt die kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een crebo erkenning. De NRTO kan dat zelf helaas niet.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten