De branchevereniging voor trainen & opleiden

Servicedocumenten hoger onderwijs

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten hoger onderwijs over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. Voor het HO gaat het om de volgende documenten:

  • Wet Studievoorschot
  • Versterking kwaliteitswaarborgen
  • Afstudeerprotocol
  • Lerarenbeurs
  • Checklist WHW
  • Kwaliteit in Verscheidenheid
  • Beoordelingskader Inspectie HO
  • Examencommissies
  • Verslag van werkzaamheden
  • Klachtenprocedure.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten