De branchevereniging voor trainen & opleiden

Examencommissies

Examencommissies spelen een belangrijke rol in het hoger onderwijs. Door de Wet Versterking Besturing is hun rol fors gewijzigd. Een handzaam document vormt het document handreiking examencommissies. Daarnaast heeft NRTO voor haar leden een servicedocument examencommissies opgesteld.

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de examencommissies. De NRTO was hierbij in de klankbordgroep betrokken en NRTO leden participeerden in dit onderzoek. Examencommissies van private hogescholen functioneren goed zo blijkt uit dit onderzoek. Het rapport van de Inspectie is hier te vinden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten