De branchevereniging voor trainen & opleiden

Flexibilisering deeltijd onderwijs

De NRTO vindt dat er maatregelen nodig zijn om een substantieel hogere deelname van volwassenen aan diploma gerichte trajecten in het hoger onderwijs te realiseren. De NRTO is daarbij van mening dat het experiment met vraagfinanciering zoals de commissie Rinnooy Kan voorstelt een goede start is maar een veel stevigere uitrol van deze vorm van financiering in combinatie met flexibele leerwegen hard nodig is. U kunt hier het rapport downloaden.

Leven lang leren wordt steeds belangrijker, de tijd dat iemand 30, 40 jaar hetzelfde werk deed is echt voorbij. Het is daarom de hoogste tijd om financiële en andere drempels te slechten voor volwassenen om deel te nemen aan hoger onderwijs. De wetgeving is nu nog te eenzijdig gericht op jongeren en op financiering van de aanbieder in plaats van de deelnemer.

Onderwijs aan volwassenen vraagt om flexibiliteit
Flexibele leerwegen zijn noodzakelijk, alleen dan zijn volwassenen in staat om een studie te combineren met hun drukke baan en privéleven. De vorm (online, klassikaal, op de werkplek of een combinatie) moet aansluiten op de wens van deelnemer en borgen dat het gewenste eindniveau wordt bereikt. De overheid moet dat niveau controleren en de vorm overlaten aan de hogescholen, aldus de NRTO in een position paper.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten