De branchevereniging voor trainen & opleiden

BRON-HO

De NRTO wil al jaren dat alle niet-bekostigde instellingen aangesloten worden op Bron (het basisregister onderwijs) en dat de behaalde diploma’s van de studenten in het niet-bekostigde onderwijs worden opgenomen in het Diplomaregister. Belangrijk, want hiermee wordt transparantie van de private sector mogelijk gemaakt en kunnen studenten hun behaalde diploma’s in het Diplomaregister gemakkelijk terug vinden. De NRTO is hierin gesprekpartner voor de minister en maakt de afspraken over aansluiting van het volledige privaat onderwijs.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten