De branchevereniging voor trainen & opleiden

Associate degree: tweejarige studie in het HO

Sinds 1 september 2013 heeft de Associate degree een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs (HO) gekregen. Vanaf deze datum is de wet ingegaan die dit regelt. Op dit moment is een wetswijziging in de maak die een zelfstandige positionering van de Associate degree mogelijk maakt.

De Associate degree is een volwaardige tweejarige hbo studie, met een wettelijk erkend diploma. Afgestudeerden mogen ‘Ad’ achter hun naam zetten. Qua niveau zit de Associate degree op niveau 5, tussen mbo-4 (niveau 4) en de hbo-bachelor (niveau 6) in. De opleiding wordt ook op arbeidsmarktrelevantie getoetst. Vanwege hun contacten met het bedrijfsleven bieden vele private hogescholen de Associate degree aan.

Zie hier voor meer informatie over de Associate degree.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten