De branchevereniging voor trainen & opleiden

Accreditatiestelsel

NRTO leden die erkend hoger onderwijs aanbieden zijn geaccrediteerd door de NVAO. Op alle fronten wordt nagedacht over de toekomst van het accreditatiestelsel. Het advies van de stuurgroep, waar ook de NRTO zitting in heeft, is verwerkt in de Strategische agenda hoger onderwijs 2015-2025 en nieuwe wetgeving is in de maak.

In 2014 is de NVAO gestart met clustergewijze accreditatie. Ook private opleidingen worden ingedeeld in clusters.
Meer informatie over het huidige accreditatiestelsel en de rol van de NVAO: www.nvao.net.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten