De branchevereniging voor trainen & opleiden

Inburgering

In 2012 is het stelsel van inburgering veranderd en hebben inburgeraars meer regie gekregen over hun inburgeringstraject. Diverse NRTO leden bieden inburgeringscursussen aan. NRTO is op dit onderwerp gesprekspartner voor het ministerie van SZW, DUO en Blik op Werk. Meer informatie over het nieuwe stelsel vind u in het factsheet van de VNG.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten