De branchevereniging voor trainen & opleiden

Educatie

De Wet Educatie is aangenomen door de Kamer, dat betekent dat gemeenten hun educatiegelden niet meer verplicht bij een ROC hoeven te besteden. Tot 2017 geldt een afbouwregeling. Private opleiders zijn uitstekend in staat om educatie te verzorgen, met hun maatwerk en aanpak die gericht is op de deelnemer.
U kunt hier de wetstekst downloaden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten