Vrijstelling voor scholing in de loonbelasting

“Binnen de werkkostenregeling van de loonbelasting bestaat een gerichte vrijstelling voor scholingskosten, zodat werkgevers – uiteraard mits binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling – zonder dat hier loonheffingen over verschuldigd zijn, scholing kunnen vergoeden of verstrekken aan werknemers.

Het gaat om een vrijstelling voor studies en opleidingen die zien op onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de huidige dienstbetrekking en om scholing die wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen werk en woning.

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld de gerichte vrijstelling voor scholing te verruimen: vanaf 2021 kunnen ook kwalificerende scholingskosten die voortvloeien uit vroegere arbeid vrijgesteld worden vergoed. Zo kunnen ook ex-werknemers na einde dienstverband nog vrijgesteld scholing volgen op kosten van de ex-werkgever.

  • Doelgroep: werkgevers en werknemers. “
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies