Tel mee met Taal

“Doel van deze regeling is er voor zorgen dat iedereen de basisvaardigheden bezit rond taal en rekenen. En dat volwassenen die een opleiding willen gaan volgen vrijstellingen krijgen op de onderdelen die ze al (aantoonbaar) onder de knie hebben.

De 10 maatregelen die in de kamerbrief Samen aan de Slag voor een Vaardig Nederland zijn aangekondigd, worden inmiddels uitgevoerd. Zo worden gemeenten ondersteund bij het werven van deelnemers voor cursussen, kunnen werkgevers subsidie aanvragen om scholingstrajecten aan te bieden aan laaggeletterde werknemers en is een nieuw Expertisecentrum begonnen.

  • De doelgroep van deze regeling zijn volwassenen die de Nederlandse taal, reken,- of digitale vaardigheden onder het niveau van een startkwalificatie (2F) beheersen.
  • Budget: € 25 miljoen per jaar
  • Looptijd: 2020-2024 Voor 2021 extra crisisinzet”
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies