Techniekpact

Het Techniekpact is gericht op het versterken van het menselijk kapitaal en de aansluiting tussen het (technisch) onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt.

In juni 2018 is het vernieuwde Techniekpact gepresenteerd, waarin is afgesproken het Techniekpact meer te verknopen met de maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie. Bij de start van het Techniekpact in 2013 is gekozen voor een perspectief van zeven jaar tot en met het jaar 2020. Tijdens deze zeven jaar zijn de doelen, acties en beleidslijnen van het pact geregeld bijgesteld n.a.v. de actualiteit.

Dit kabinet heeft besloten het Techniekpact voort te zetten en doet dat dus ook in 2021 volgens de gekozen lijnen. Het is aan een nieuw kabinet om nieuwe doelen te stellen om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen en technologische vaardigheden te vergroten.

  • Doelgroep: Iedereen in de technieksector.
  • Looptijd: loopt in elk geval van 2013-2021
  • Budget: ongeveer € 8 ton per jaar.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies