SectorPlanPlus

De middelen van SectorplanPlus zijn beschikbaar voor scholingsactiviteiten, variërend van bbl-trajecten tot korte cursussen. Het grootste deel van de middelen is bestemd voor personeel in verpleging en verzorging.

De scholingsimpuls SectorplanPlus is in het 4e tijdvak (2020) ook beschikbaar voor projecten gericht op behoud van medewerkers.
In verband met de uitbraak van COVID-19 is de mogelijkheid toegevoegd voor het in een kort tijdsbestek klaarstomen van (zorg)professionals voor inzet in de strijd tegen COVID-19.

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet aangekondigd de komende jaren aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de activiteiten van een aantal instrumenten uit het actieprogramma ‘Werken in de zorg’: een bedrag oplopend tot 130 miljoen euro per jaar vanaf 2023, waarvan het overgrote deel voor de activiteiten onder SectorplanPlus.

Een beperkt deel van de recent beschikbaar gestelde middelen is bestemd voor de loopbaaninstrumenten ‘Sterk in je werk’ (loopbaanadvies) en ‘zorginspirator’ (online tool voor oriëntatie op loopbaanperspectieven en benodigde competenties, vaardigheden en scholing). Zorginstellingen kunnen subsidie aanvragen voor scholing van medewerkers.

  • Budget: € 420 miljoen tot 2021.
  • Additioneel daarop € 22,5 miljoen. voor de COVID-activiteit.
  • Vanaf 2021 een bedrag oplopend tot € 130 miljoen per jaar vanaf 2023. tijdelijk tot 2021.

Het gaat om geld voor de scholing van medewerkers. De subsidiemiddelen komen terecht bij de werkgevers die de scholing betalen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies