Scholings-experiment WGA

Doel van deze regeling is het beproeven in hoeverre gerichte scholing WGA-gerechtigden dichter bij de arbeidsmarkt brengt en werkhervattingskansen vergroot.

De opstartfase van het experiment duurt langer dan bij aanvang werd verwacht. Eerst worden leerwerktrajecten ontwikkeld en pilots gestart, in overleg met UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, reïntegratiebedrijven en verzekeraars.

  • Doelgroep zijn iig publiek verzekerde WGA gerechtigden zonder of met niet-passende (start) kwalificaties.
  • Planning: Vanaf 2020 t/m eind 2022
  • Budget: € 30 miljoen
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies