Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) (subsidieregeling)

Een bekostigde instelling kan een aanvraag doen. Private partij kan samenwerken. Het RIF is ingericht op het stimuleren van de regionaal publiek-private samenwerking (PPS) tussen het mbo, bedrijfsleven en overheid, om hiermee de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt te verbeteren. Een onderdeel hierbinnen is Leven Lang Ontwikkelen.

In totaal is voor € 22,1 miljoen aan subsidie toegekend aan 22 projecten, waarvan 20 zich (onder andere) richten op LLO. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft sinds 2019 leven lang ontwikkelen toegevoegd als aandachtsgebied. Sindsdien hebben 39 van de 44 (88%) toegekende projecten aandacht voor LLO in hun publiek private samenwerkingsverband (pps). Bij de eerste RIF-regeling (2014-2018) was dat 36%.

  • Doelgroep: Samenwerking publiek, private scholing en bedrijven. Zowel initiële als post-initiële studenten, zowel bol als bbl.
  • Budget: € 100 miljoen over 2019-2022
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies