Regio Deals

De Regio Deals richten zich op een integrale aanpak van meervoudige regionale opgaven en de brede welvaart. Hierin komen verschillende beleidsvelden en thema’s bij elkaar. Het thema Leven Lang ontwikkelen is hierin vaak meegenomen.

Inmiddels zijn er 28 Regio Deals met regio’s gesloten en zijn de deals in uitvoering. Regio’s loopt tot 2022. Het Rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor de maatregelen. De regio’s verdubbelen dat bedrag.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies