Praktijkleren mbo

Er komt € 63 miljoen beschikbaar in 2021 voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt.

Bij praktijkleren mbo wordt werken in een bedrijf gecombineerd met het volgen van (een deel) van een mbo-opleiding. Het gaat om een mbo-opleiding in de derde leerweg, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma.

Status van deze regeling: in uitwerking. Het budget kan worden gebruikt door regionale mobiliteitsteams om werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden bij het vinden van nieuw werk. Ook gemeenten en UWV kunnen gebruik maken van dit budget in aanvulling op hun reguliere dienstverlening bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk.

Zowel de vergoeding voor de mbo-instelling als de vergoeding voor het bieden van de leerbaan en begeleiding van de kandidaat door de werkgever/erkend leerbedrijf kan hier dit budget worden betaald.

  • Looptijd: 2021
  • Budget: € 63 miljoen
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies