Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek

De subsidiemodule omscholing naar ICT- en techniek kansrijke beroepen wordt opengesteld vanaf 1 september 2021 om 9.00 uur tot en met 1 december 2021 om 17.00 uur. De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 34.625.000,-. Per omscholingstraject is een subsidiebedrag van € 3.750 beschikbaar. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten (lees: maximaal € 22.500) subsidie aanvragen. Dit betekent dat voor maximaal 9.233 omscholingstrajecten subsidie kan worden aangevraagd voordat het subsidieplafond bereikt is.

Bezoek de website

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies