NL Leert Door met inzet van scholing (incl. aanvulling 3e crisispakket)

Het doel van deze regeling is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

Van 1 oktober tot en met 15 oktober 2020 konden opleiders en opleiderscollectieven een aanvraag indienen. Van 2 november tot en met 16 november 2020 konden samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen. Najaar 2020 konden de deelnemers starten.

Doelgroep van deze regeling is iedereen met band met Nederlandse arbeidsmarkt. Zij kunnen kosteloos scholen bij opleiders die via deze subsidieregeling tegemoetkoming in kosten hebben aangevraagd.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies