NL Leert Door met inzet van maatwerk

Deze regeling beoogt om zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan te laten gaan, zonder dat zij in een uitkering terecht te komen door cofinanciering van plannen voor maatwerktrajecten ontwikkeld door sectorale samenwerkingsverbanden.

Deze regeling is nog in ontwikkeling in afstemming met sociale partners. Omvang bedrag, hoogte cofinanciering, (evt) hoogte van trajecten, samenstelling van het samenwerkingsverband, aansluiting regeling intersectorale scholing moeten nog worden ingevuld.

  • Doelgroep: Samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O fondsen, branche organisaties en andere betrokken organisaties.
  • Deze regeling gaat in 2021 in (datum ntb).
  • Budget: € 72 miljoen (waarvan € 62,5 miljoen in 2021 bij aanvraag en € 9 miljoen in 2022 bij afronding).
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies