MKB!dee

Deze regeling moet mkb’ers die een goed idee hebben om belemmeringen weg te nemen om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Tot nu toe hebben 61 projecten subsidie ontvangen. De meeste projecten zullen in de eerste helft van 2021 zijn afgerond. Uit de ingediende projecten blijkt een grote bereidheid om samen te werken met andere bedrijven en met onderwijsinstellingen. De derde tender is open vanaf 20 oktober 2020 en sluit op 19 januari 2021.

  • Doelgroep is het mkb. Kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers en samenwerkings-verbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. In de 3e tender is er extra aandacht voor het mkb tot 50 werknemers.
  • Duur van deze regeling: tijdelijk, 2018 t/m 2024.
  • De laatste lichting start in 2022 en projecten lopen dan maximaal twee jaar.
  • De derde tender (die nu open is) heeft een budget van € 10 miljoen. Totale budget gaat om ongeveer € 30 miljoen.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies