Home » Subsidies » Levenlangleren-krediet (lening)

Levenlangleren-krediet (lening)

Deze lening voor collegegeld of lesgeld staat open voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op reguliere studiefinanciering. Doel is het mogelijk maken om (als)nog een opleiding mbo-bol of hoger onderwijs te volgen. Deze regeling is bestemd voor het wettelijk erkend onderwijs (mbo en HBO)

Standaard kan men 4 jaar lenen. In deeltijd of bij langere nominale studieduur is dit onder voorwaarden langer. Jaarlijks kan men het betaalde college- of lesgeld lenen tot max. 5 x het wettelijk college- of lesgeld.

Bij het parlement is het wetsvoorstel Variawet Hoger Onderwijs ingediend. Dit voorziet in een verhoging van de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet die gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd

Lening kan worden aangevraagd door iedereen in de leeftijdscategorie 30-55 jaar:

  • 30plussers voor opleiding hoger onderwijs of mbo-bol
  • Mensen onder de 30 jaar voor deeltijd opleiding hoger onderwijs
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies