Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven met de doelstelling om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren.

Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden. Dit gaat om Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en andere vormen van samenwerking in het beroepsonderwijs. Op dit moment wordt extra ingezet om mkb’ers bij deze PPS’en te betrekken.

  • Doelgroep: Beroepsonderwijs en bedrijven.
  • Budget: € 1 miljoen in 2020 om gericht mkb’ers te betrekken.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies