Impuls subsidieregeling praktijkleren

Extra crisisinzet voor de subsidieregeling praktijkleren om werkgevers te stimuleren leerwerkplekken (bbl) te blijven aanbieden. De extra impuls wordt ondergebracht in een apart compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

  • Doelgroep: Werkgevers in leerbedrijven (bbl) in conjunctuur en contactgevoelige bedrijfssectoren met goede arbeidsmarkt-perspectieven en die voornamelijk privaat gefinancierd worden.
  • Budget: Twee maal € 10,6 miljoen (in 2020 en in 2021).
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies