Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal € 125.000,- en maximaal € 500.000,-. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 20 miljoen euro.

De aanvraagperiode is verlengd van 1 oktober naar 1 november 2021.

Meer informatie:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies