Home » Subsidies » Experiment vraagfinanciering

Experiment vraagfinanciering

Is gericht op het onderzoeken of bekostiging via vouchers vraagfinanciering voor modulen van 30 ec’s (studiepunten) van hbo-opleidingen (deeltijd en duaal), die besteed kunnen worden bij zowel publiek bekostigde als private instellingen, leidt tot een aantrekkelijker en flexibeler aanbod voor (werkende) volwassenen en tot meer deelname en meer hbo-gediplomeerden.

De vouchers hebben een waarde van € 1.250 per 30 ec. Daarnaast ontvangt de instelling een diplomabonus voor iedere afgestudeerde.

Naar aanleiding van de tussenevaluatie is in het voorjaar van 2019 besloten de instroom in het experiment vraagfinanciering niet te verlengen. Studenten die voor september 2019 zijn ingestroomd kunnen hun opleiding vervolgen met vouchers tot en met 2024.

  • Doelgroep van deze regeling is: (Werkende) volwassenen.
  • Looptijd: tot en met 2024.
  • Budget € 32 miljoen.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies