Experiment Leeruitkomsten

Is gericht op het realiseren van flexibele opleidingstrajecten hbo-deeltijd en duaal voor doelgroep (werkende) volwassenen, waarin wordt aangesloten op de kenmerken en behoeften van volwassenen en de vraag van werkgevers.

De verplichting te werken met vaststaande en vastgelegde onderwijsprogramma’s is losgelaten. In plaats daarvan is sprake van outputsturing in de vorm van leeruitkomsten, waardoor ruimte bestaat opleidingstrajecten op maat in te richten.

Bij een positieve eindevaluatie van de pilot en positief advies van de NVAO zal de ruimte voor het werken met leeruitkomsten structureel worden verankerd in de WHW na afloop van de pilot in 2021. Besluit zal eind 2020 worden genomen.

Per AMvB is geregeld dat per 1 Februari 2021 aan het experiment deelnemende instellingen hun deelname kunnen uitbreiden met nieuwe deeltijdse en/of duale opleidingen.

  • Doelgroep van deze regeling is: (Werkende) volwassenen.
  • De Looptijd van deze regeling is: 2016 tot en met 2022
  • Aan het experiment leeruitkomsten is de Tijdelijke stimuleringsregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen gekoppeld, met een budget van € 31 miljoen.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies