Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Niet-bekostigde instellingen kunnen in dit experiment volstaan met het aanbieden van een deel van een ho-opleiding, leidend tot een diploma/graad.

Voor het deel van de opleiding dat niet wordt aangeboden vinden intake assessments plaats, waarin wordt vastgesteld of het individu de betreffende leeruitkomsten beheerst.

Het experiment heeft tot doel te onderzoeken of dergelijke onvolledige opleidingen voorzien in een behoefte van de arbeidsmarkt, met behoud van kwaliteit en gerealiseerd eindniveau. De eindevaluatie vindt plaats in 2021.

  • Doelgroep is volwassenen.
  • Looptijd van deze regeling: 2016 tot en met 2022.
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies