Home » Subsidies » ESF + programma 2021 – 2027

ESF + programma 2021 – 2027

Aan de invulling van de nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om het ESF+ te focussen op het aan het werk helpen en het aan het werk houden van mensen (zowel werkzoekenden als werkenden) met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio’s. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol (zeker voor onderdeel gericht op kwetsbare werkenden).

Budgetten en voorwaarden (EU verordeningen) zijn nog niet vastgesteld. Over de mogelijke invulling wordt momenteel gedacht.

  • Verwacht totaalbudget: € 414 miljoen over 7 jaar.
  • Doelgroep kwetsbare werkenden en werkzoekenden.
  • Aanvragen door arbeidsmarktregio’s O&O fondsen, gemeenten, scholen vso en pro.
  • Looptijd 2021 t/m 2027 (met uitloop naar 2030)
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies