Home » Subsidies » Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Op grond van het besluit kunnen bepaalde kosten, zoals voor scholing, onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Het gaat dan om kosten die gemaakt worden bij het einde van het dienstverband met het oog op het vinden van een andere baan of om kosten die tijdens het dienstverband worden gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Per 1 juli 2020 is het besluit verruimd. Sinds die datum kunnen ook kosten die de werkgever maakt voor het kunnen vervullen van een andere functie bij dezelfde werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (in plaats van alleen kosten voor het kunnen vervullen van een andere functie bij een andere werkgever).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies