De Subsidieregeling STap budget

De NRTO is een erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget.

In de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd om de STAP-regeling te beëindigen per 2024, dit had ook gevolgen voor de geplande aanvraagperiodes van 2023 doordat onduidelijkheid werd gecreëerd over óf het gevolgen zou hebben. Inmiddels kunnen wij delen dat op maandag 3 juli 2023 om 10.00 uur het STAP-budget weer is aan te vragen. Zodra er meer nieuws is over de komende aanvraagperiodes in 2023, vindt u dit op de website: www.stapvooropleiders.nl

De NRTO is een van de erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget. De NRTO mag die erkenning afgeven op basis van het NRTO-keurmerk. Wilt u dus via de NRTO in het STAP-register dan moet u het NRTO keurmerk behalen.

Let op! De NRTO erkent u als opleider. Daarnaast moeten uw scholingsactiviteiten voldoen aan algemene en specifieke criteria. U bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van het afwegingskader. Zie ook de Q&A op stapvooropleiders.nl Een toetsingskamer ziet hierop toe.

STAP-budget is een subsidie voor scholing. Het is een geldbedrag van maximaal 1.000 euro dat een deelnemer 1 keer per jaar kan gebruiken. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Deelnemers vragen het STAP budget zelf aan. Met het STAP-budget kan een persoon de eigen positie op de arbeidsmarkt verbeteren. 

Uw studenten kunnen alleen gebruik maken van het STAP-budget als u bent aangesloten op de regeling. Dat houdt in dat u uw scholingsactiviteiten zijn geregistreerd in het STAP scholingsregister. En dat u inkooporders kunt ontvangen vanuit het UWV. 

UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces. DUO is verantwoordelijk voor het STAP-scholingsregister. Daarnaast is de inzet en medewerking van u als opleider noodzakelijk: zonder scholingsactiviteiten is er geen STAP-budget. Wilt u meer weten? Zie ook: www.stapvooropleiders.nl 

Aansluiten op de STAP regeling via de NRTO

Lid worden van de NRTO.

Lees meer over het (aanvragen van het) NRTO-lidmaatschap

Het NRTO-keurmerk behalen

Lees meer over (behalen van) het NRTO-keurmerk

Verzoek om registratie

U kunt uw verzoek indienen via het inschrijfformulier

Bel ons op 030 267 37 78, optie 1
of per e-mail: 
lidmaatschap@nrto.nl

Bel ons op 030 267 37 78, optie 2
of per e-mail: 
keurmerk@nrto.nl

Bel ons op 030 267 37 78, optie 3
of per e-mail: 
stap@nrto.nl

De doorlooptijd van een aanvraag lidmaatschap is ongeveer 8 weken. De doorlooptijd voor het behalen van het NRTO-keurmerk is afhankelijk van uw eigen situatie en de agenda van de auditerende instantie. Hierdoor varieert de doorlooptijd. Houdt rekening met 8 weken. Een verzoek tot registratie in het STAP-scholingsregister wordt binnen een week verwerkt, mits is voldaan aan de voorwaarden. Indien een aanvraag onvolledig is dan loopt de doorlooptijd op.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de regeling, het scholingsregister, aanmeldbewijs, of bewijs van deelname? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen kijk dan op stapvooropleiders.nl

UWV

Hebt u vragen over: het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of de Financiële aansluiting?

Dan kunt u bellen met UWV via 088 – 898 22 02. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

DUO

Wilt u meer weten over: De toelating van opleiders en het registreren van scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister van DUO

Dan kunt u bellen naar DUO via 050-599 7738, optie 3. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl

NRTO

Hebt u vragen over: de erkenning  van de NRTO of algemene vragen over de STAP-regeling. Dan kunt u mailen naar stap@nrto.nl