STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. STAP-budget is een subsidie voor scholing met als doel het stimuleren van een leercultuur: Een leercultuur waarin mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Het STAP-budget is een geldbedrag van maximaal 1.000 euro dat werkenden en werkzoekenden één keer per jaar kunnen gebruiken. Het STAP-budget is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op private middelen die ten behoeve van scholing beschikbaar worden gesteld. De werkende of werkzoekende kiest zelf uit een scholingsactiviteit uit het beschikbare aanbod. De deelnemer beschikt hiermee zelf over de regie. Met het STAP-budget kan een persoon de eigen positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

De NRTO is een van de erkennende organisaties binnen de Subsidieregeling STAP-budget. De NRTO mag die erkenning afgeven op basis van het NRTO-keurmerk. Wil een opleider via de NRTO in het STAP-register dan moet de opleider het NRTO-keurmerk behalen.

De NRTO is een erkennende organisatie en ziet toe op de kwaliteit van de aanbieders aan de voorkant. Het kwaliteitsbeleid van de NRTO ziet toe op de transparantie over het product, de deskundigheid van het personeel, de ordentelijkheid van processen en de omgang met publiek. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk.

Daarnaast rekent de NRTO het tot haar verantwoordelijkheid dat NRTO-leden (blijven) presteren volgens een toereikend kwaliteitsniveau. Daarom werken we met het NRTO-keurmerk. NRTO-keurmerkhouders worden iedere 4 jaar door een onafhankelijke partij geauditeerd. In de tussenliggende jaren vinden er zelfevaluaties plaats. Deze komen terug tijdens de heraudit. 

De NRTO is de brancheorganisatie voor private opleiders die hun klanten het beste onderwijs willen bieden.

Kwaliteit alleen is niet genoeg om als opleider scholing te mogen aanbieden in het STAP-register. Scholingsactiviteiten dienen ook arbeidsmarktgericht te zijn. Hiervoor is een afwegingskader STAP opgesteld. Opleiders zijn (vooraf) zelf verantwoordelijkheid voor de afweging of de scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht is. Het is (achteraf) aan de Toezichthouder om te beoordelen of sprake is van arbeidsmarktgerichte scholing. STAP is een lerende regeling, waarbij het afwegingskader continue in ontwikkeling is. Op basis van bevindingen wordt het afwegingskader aangescherpt. Zie ook de casus waarover de toezichthouder, ookwel Toetsingkamer, al een uitspraak heeft gedaan.

Lees hier meer over het aansluiten op de STAP-subsidie.

meer weten

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de regeling, het scholingsregister, aanmeldbewijs, of bewijs van deelname? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen kijk dan op stapvooropleiders.nl

UWV

Hebt u vragen over: het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of de Financiële aansluiting?

Dan kunt u bellen met UWV via 088 – 898 22 02. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

DUO

Wilt u meer weten over: De toelating van opleiders en het registreren van scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister van DUO

Dan kunt u bellen naar DUO via 050-599 7738, optie 3. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl

NRTO

Hebt u vragen over: de erkenning  van de NRTO of algemene vragen over de STAP-regeling. Dan kunt u mailen naar stap@nrto.nl