De branchevereniging voor trainen & opleiden

Structuur vereniging

De NRTO staat voor één sterke en verbindende brancheorganisatie voor alle privaat gefinancierde aanbieders in de opleidingenbranche. Anderzijds wordt erkend dat de opleidingenbranche divers is en er behoefte is aan maatwerkactiviteiten voor zijn ledengroepen. De NRTO kent op dit moment de volgende ledengroepen:

Ledengroepen
1 Training en Development Brnache – en Functiegericht opleidingen waaronder bijvoorbeeld ook VCA en SOG opleiders
2 Online aanbieders
3 Talen en inburgeringsopleidingen
4 VO
5 MBO
6 Hoger Onderwijs
7 EVC-aanbieders
 

NRTO verzorgt voor al deze ledengroepen onder andere eigen bijeenkomsten, doet voor hen de belangen-behartiging en maakt servicedocumenten. Elke marktgroep wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.