De branchevereniging voor trainen & opleiden

Structuur vereniging

De NRTO staat voor één sterke en verbindende brancheorganisatie voor alle privaat gefinancierde aanbieders in de opleidingenbranche. Anderzijds wordt erkend dat de opleidingenbranche divers is en er behoefte is aan maatwerkactiviteiten voor zijn ledengroepen. De NRTO kent op dit moment de volgende ledengroepen:
1- MBO
2- Hoger Onderwijs
3- Talen en inburgeringsopleidingen
4- Branche- en functiegericht opleidingen (waaronder bijvoorbeeld ook de VCA opleiders en EVC aanbieders vallen)
5- Training en Development
6- Online Leren 7- VCA en SOG

NRTO verzorgt voor al deze ledengroepen onder andere eigen bijeenkomsten, doet voor hen de belangenbehartiging en maakt servicedocumenten. Elke marktgroep wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.