De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-keurmerk behalen met de audit

logo nrto-keurmerk

Wilt u het NRTO-keurmerk behalen? Laat dan bij uw onderneming de NRTO-audit uitvoeren. Tijdens deze audit toetst een onafhankelijke, externe certificerende instelling aan de hand van een checklist of u voldoet aan de eisen van het keurmerk.

De formulieren en gegevens die u nodig heeft om het keurmerk te behalen of te behouden, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

Procedure voor de audit

Voor het behalen van het NRTO-keurmerk, doorloopt u de volgende procedure:

 • Neem contact op met een certificerende instelling. U kunt kiezen tussen Kiwa, CIIO of CPION. Klik hier voor de contactgegevens.

 • Maak een afspraak met de gewenste certificerende instelling voor een NRTO-audit in 2019.

 • Neem ter voorbereiding van de audit zelf de checklist voor het NRTO-keurmerk door. Beoordeel zelf of u aan de eisen voldoet. Zo bent u goed voorbereid op de audit en voorkomt u meerkosten.

 • De auditor voert namens de certificerende instelling de audit uit aan de hand van de checklist. U vindt de checklist onder downloads.

 • Als u voldoet aan de kwaliteitseisen, bevestigt de auditor dit.

 • U vult de kwaliteitsverklaring in.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring naar keurmerk@nrto.nl.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen en heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. Voldoet u na de audit niet aan de kwaliteitseisen, dan krijgt u drie maanden de tijd om verbeteringen aan te brengen. Kunt u binnen drie maanden aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen, dan verwerft u het NRTO-keurmerk. In beide situaties ontvangt de NRTO bericht van de certificerende instelling.

De zelfevaluatie uitvoeren

Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. U laat dus na vier jaar opnieuw een NRTO-audit uitvoeren. In de tussenliggende jaren bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. Deze voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar waarin u de NRTO-audit laat uitvoeren.

Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

 • Download de checklist van de NRTO-audit hier.

 • Vul de checklist in en beoordeel of u aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk voldoet.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur die naar keurmerk@nrto.nl voor het eind van het kalenderjaar.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Documenten zelfevaluatie bewaren

U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Maar bewaar de zelfevaluaties, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO-audit.

Meer weten?

De NRTO heeft een toelichting gemaakt op de checklist NRTO. In dit document wordt de checklist op sommige punten toegelicht. De toelichting is onderverdeeld in onderdelen algemeen en daarnaast per ‘P’. Vragen hierover (of andere punten) kunnen gesteld worden via keurmerk@nrto.nl of via 030 – 267 37 78. Mocht u over andere eisen vragen hebben, dan licht het bureau deze uiteraard graag toe. De toelichting vindt u hier.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten