De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-KEURMERK EN ISO 9001-CERTIFICAAT


Heeft u een geldig ISO 9001-certificaat, dan krijgt u volledige vrijstelling van de audit voor het NRTO-keurmerk. De kwaliteitsverklaring die u nodig heeft om het NRTO-keurmerk te behalen en te behouden, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

U verwerft in 2019 het NRTO-keurmerk als volgt:

  • Vul de kwaliteitsverklaring in.

  • Maak een kopie van uw geldige ISO 9001-certificaat.

  • Stuur vóór 31 december 2019 de kwaliteitsverklaring en een kopie van uw geldige ISO 9001-certificaat naar keurmerk@nrto.nl.

  • De NRTO controleert of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden van het NRTO-keurmerk.

Voldoet u aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van uw ISO 9001-certificaat opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs.

U vult jaarlijks de kwaliteitsverklaring in

Wilt u het NRTO-keurmerk behouden, dan vult u ieder jaar de kwaliteitsverklaring in. Stuur de ingevulde kwaliteitsverklaring naar keurmerk@nrto.nl. Voeg hierbij ook een kopie van uw geldige ISO 9001-certificaat.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten