De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-keurmerk en CRKBO-registratie


Heeft u een CRKBO-registratie dan kunt u het NRTO-keurmerk behalen via een gecombineerde NRTO/CRKBO-audit. De documenten en gegevens die u nodig heeft voor het behalen van het NRTO-keurmerk, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk. Welke stappen u moet zetten, is afhankelijk van de geldigheid van uw CRKBO-registratie. Er zijn twee opties:

Uw CRKBO-registratie is geldig tot uiterlijk 31 december 2019

Heeft u een CRKBO-registratie die geldig is tot uiterlijk 31 december 2019, dan kunt u het NRTO-keurmerk behalen door de volgende stappen te doorlopen:

 • Neem contact op met CPION. Dit is de certificerende instelling waarmee de NRTO een overeenkomst heeft voor een gecombineerde NRTO/CRKBO-audit. De contactgegevens van CPION vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk

 • Nodig CPION uit voor de gecombineerde NRTO/CRKBO-audit. Laat die audit in 2019 uitvoeren.

 • Neem ter voorbereiding van de audit zelf de aanvullende vragen voor NRTO-leden met een CRKBO-registratie door. Beoordeel zelf of u aan de eisen voldoet. Zo bent u goed voorbereid op de audit en voorkomt u meerkosten.

 • De auditor voert de gecombineerde NRTO/CRKBO-audit uit.

 • Als u voldoet aan de kwaliteitseisen, bevestigt de auditor dit.

 • Vul de kwaliteitsverklaring in op basis van de uitkomsten van de gecombineerde audit.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring en een kopie van het bewijs van uw CRKBO-registratie naar keurmerk@nrto.nl.


Let op: U kunt er ook voor kiezen het NRTO-keurmerk te behalen door de NRTO-audit te laten uitvoeren in plaats van de gecombineerde NRTO/CRKBO-audit.

Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring en een kopie van het bewijs van uw CRKBO-registratie opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. Voldoet u na de audit niet aan de kwaliteitseisen, dan krijgt u drie maanden de tijd om verbeteringen aan te brengen. Kunt u binnen drie maanden aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen, dan verwerft u het NRTO-keurmerk.

De zelfevaluatie uitvoeren

Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. Na vier jaar laat u opnieuw de gecombineerde NRTO/CRKBO-audit uitvoeren. In de tussenliggende jaren bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. Deze voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar dat u de gecombineerde NRTO-CRKBO-audit laat uitvoeren. Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

 • Download de checklist van de audit van het CRKBO en het document ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met CRKBO-registratie’. De CRKBO-audit vindt u op de website van het CRKBO. De aanvullende vragen voor NRTO-leden vindt u op de pagina Downloads voor het NRTO-keurmerk.

 • Vul de checklist van het CRKBO in en beantwoord de ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met een CRKBO-registratie’.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur die samen met een bewijs van uw CRKBO-registratie naar keurmerk@nrto.nl voor het einde van het kalenderjaar.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Documenten zelfevaluatie bewaren

U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Maar bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO/CRKBO-audit.

Uw CRKBO-registratie is geldig tot ná 31 december 2019

Heeft u een CRKBO-registratie die geldig is ná 31 december 2019? Dan verwerft u het NRTO-keurmerk door het uitvoeren van de zelfevaluatie en het opsturen van de kwaliteitsverklaring. Hierbij gaat u als volgt te werk:

 • Download de checklist van de audit van het CRKBO en het document ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met CRKBO-registratie’. De CRKBO-audit vindt u op de website van het CRKBO. De aanvullende vragen voor NRTO-leden vindt u op de pagina Downloads voor het NRTO-keurmerk.

 • Vul de checklist van het CRKBO in en beantwoord de aanvullende vragen voor NRTO-leden met een CRKBO-registratie.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring samen met een bewijs van uw CRKBO-registratie naar keurmerk@nrto.nl.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Heeft u de ingevulde kwaliteitsverklaring en een bewijs van uw CRKBO-registratie opgestuurd, dan behaalt u het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is geldig totdat uw CRKBO-registratie verloopt. In het jaar dat uw CRKBO-registratie verloopt, vraagt u een gecombineerde CRKBO/NRTO-audit aan bij CPION. In de jaren dat u geen audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. U volgt dan de stappen zoals die hierboven zijn beschreven.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten