De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-keurmerk en Blik op Werk Keurmerk


Heeft u een Blik op Werk Keurmerk, dan kunt u het NRTO-keurmerk behalen via een gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit. Welke stappen u daarvoor moet zetten, is afhankelijk van de geldigheid van uw Blik op Werk Keurmerk. U heeft twee mogelijkheden:

De documenten en gegevens die hieronder worden genoemd, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

Blik op Werk keurmerk geldig tot uiterlijk 31 december 2019

Heeft uw onderneming een Blik op Werk Keurmerk dat geldig is tot uiterlijk 31 december 2019, doorloop dan de volgende stappen om het NRTO-keurmerk te behalen:

 • Neem contact op met Kiwa. Kiwa is de certificerende instelling waarmee de NRTO een overeenkomst heeft. De contactgegevens van Kiwa vindt u bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk.

 • Nodig Kiwa uit voor het uitvoeren van een gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit. Bij deze audit voert Kiwa de audit voor het Blik op Werk Keurmerk uit met aanvullende vragen voor het NRTO-keurmerk.

 • Neem ter voorbereiding van de audit zelf de aanvullende vragen voor NRTO-leden met een Blik op Werk Keurmerk door. Beoordeel zelf of u aan de eisen voldoet. Zo bent u goed voorbereid op de audit en voorkomt u meerkosten.

 • Laat de audit uitvoeren in 2019.

 • Als u voldoet aan de kwaliteitseisen, bevestigt de auditor dit.

 • Vul de kwaliteitsverklaring in op basis van de uitkomsten van de gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit.

 • Maak een kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring en de kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk naar keurmerk@nrto.nl.


Let op: U kunt er ook voor kiezen het NRTO-keurmerk te behalen door de volledige NRTO-audit te laten uitvoeren in plaats van de gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze met de kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Concludeert de auditor dat u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dan heeft u 3 maanden om verbeteringen aan te brengen. Kunt u binnen 3 maanden aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen, dan verwerft u het NRTO-keurmerk. In beide situaties ontvangt de NRTO bericht van Kiwa.

Het NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig

Het NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig. Na 4 jaar laat u opnieuw de gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit uitvoeren. Let op: de cyclus voor het Blik op Werk Keurmerk wijkt af van die van het NRTO-keurmerk. Voor het Blik op Werk Keurmerk heeft u ieder jaar een audit, de gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit is één keer in de vier jaar. In de jaren dat u geen gecombineerde audit laat uitvoeren voor het NRTO-keurmerk, voert u de zelfevaluatie uit.

De zelfevaluatie uitvoeren

In de jaren dat u geen gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. De zelfevaluatie voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar dat u de NRTO/Blik op Werk-audit laat uitvoeren. Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

 • Download het document ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met Blik op Werk’ bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk. De eisen uit de checklist van Blik op Werk vallen niet onder de zelfevaluatie. De zelfevaluatie betreft alleen de aanvullende vragen voor NRTO-leden.

 • Beantwoord de vragen en beoordeel of u aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk voldoet.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur die samen met een kopie van het bewijs van uw Blik op Werk keurmerk naar keurmerk@nrto.nl voor het einde van het kalenderjaar.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Documenten zelfevaluatie bewaren

U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende audit.

Uw Blik op Werk Keurmerk is geldig tot ná 31 december 2019

Heeft uw onderneming een Blik op Werk Keurmerk dat geldig is na 31 december 2019? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk door in 2019 de zelfevaluatie uit te voeren. Hierbij gaat u als volgt te werk:

 • Download het document ‘Aanvullende vragen voor NRTO leden met Blik op Werk’ bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk. De eisen uit de checklist Blik op Werk vallen niet onder de zelfevaluatie.

 • Beantwoord de vragen en beoordeel of u aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk voldoet.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in. Maak een kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring en een kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk naar keurmerk@nrto.nl.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en deze samen met een kopie van het bewijs van uw Blik op Werk Keurmerk opgestuurd, dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. Na 4 jaar laat u de gecombineerde NRTO/Blik op Werk-audit uitvoeren.

De zelfevaluatie uitvoeren

In de jaren dat u geen audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. U volgt dan de stappen zoals die hierboven zijn beschreven. U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende audit.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten