De branchevereniging voor trainen & opleiden

Diplomawaardering

Bij diplomawaardering kan het gaan om de waardering van een in het buitenland behaald diploma of het kan gaan over het inzichtelijk maken van de waarde van een in Nederland behaald diploma voor buitenlandse werkgevers of onderwijsinstellingen. Voor beide trajecten die hiervoor doorlopen dienen te worden, vindt u hieronder de toelichting.

Waardering Buitenlandse diploma’s voor Nederland

Een diplomawaardering is een schriftelijke uitspraak waarin staat wat het buitenlandse diploma of de opleiding die iemand heeft gevolgd waard is in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem.

MBO
Voor informatie over het beroepsonderwijs in Nederland en in andere Europese landen, kunt u terecht bij het Nationale Referentie Punt Nederland (NRP). Het NRP Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk van NRP’s en is ondergebracht bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Klik hier voor meer informatie over diplomawaardering.

HO
Het informatiecentrum voor het hoger onderwijs, het Nationale Informatiecentrum Nederland, is onderdeel van de afdeling Diplomawaardering & Certificering van het Nuffic. Het Nationale Informatiecentrum Nederland maakt deel uit van het NARIC/ENIC-netwerk (Europees Netwerk van Informatiecentra). Het Nuffic waardeert buitenlandse diploma’s op het niveau van het hoger onderwijs (HBO en Universiteit) en van het algemeen vormend onderwijs (HAVO en VWO). Klik hier voor meer informatie.

Wanneer het gaat om de Nederlandse diploma’s internationaal ‘leesbaar’ te maken zijn een aantal documenten bruikbaar die samen ‘Europass’ genoemd worden.

MBO
Europass is een middel om de mobiliteit van studenten en werkzoekenden in het beroepsonderwijs binnen Europa te vergroten. De Europass bestaat uit vijf documenten. Twee documenten, het Europees curriculum vitae (cv) en het Europees taalportfolio, kunnen door de deelnemer/student zelf worden ingevuld. Het certificaatsupplement kan gratis worden gedownload bij de SBB. Tegen betaling wordt een op naam gesteld certificaatsupplement verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

HO
Het Europees Diplomasupplement is een getuigschrift dat inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het diplomasupplement voor het hoger onderwijs wordt door daartoe bevoegde organisatie ingevuld en verstrekt tegelijk met het diploma.

Verheldering Nederlandse diploma’s voor het buitenland

Europass Mobiliteit
De Europass Mobiliteit is de weergave van een georganiseerde periode die de kandidaat in een ander Europees land heeft doorgebracht met het doel er te leren of te werken. Dit kan een stage of beroepspraktijkvorming (bpv) in een bedrijf zijn, een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma of een stage in een non-profitorganisatie. Voorwaarde is, dat er sprake is van een zendende organisatie (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, of een bedrijf dat deelneemt aan een mobiliteitsprogramma) en een ontvangende organisatie, waar de stage plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.


Wat is het niet?
Geen van bovengenoemde documenten is een vervanging voor de originele diploma’s of graden en het is ook geen bewijs van echtheid van de diploma’s en certificaten.

Wat is het wèl!
Een certificaatsupplement is een beschrijving van een Nederlandse mbo-opleiding. Werkgevers en onderwijsinstellingen krijgen met deze informatie een goed beeld van uw opleiding en niveau. In het certificaatsupplement staat géén uitspraak over wat het in Nederland behaalde diploma in het buitenland waard is. De waardering van uw diploma zal vervolgens moeten worden opgesteld door de aangewezen instantie in het land waar u naar toe gaat.

Een diplomasupplement wordt zonder extra kosten bij de diplomering verstrekt aan afgestudeerden aan een erkende geaccrediteerde hogeschool of universiteit. In het diplomasupplement staat géén uitspraak over wat het in Nederland behaalde diploma in het buitenland waard is. De waardering van uw diploma zal vervolgens moeten worden opgesteld door de aangewezen instantie in het land waar u naar toe gaat.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten