De branchevereniging voor trainen & opleiden

Wijziging Regeling inburgering geeft nieuwkomers meer kansen op de arbeidsmarkt

FacebookTwitterLinkedIn

Per 1 juli 2018 wijzigt de Regeling inburgering. Het is mogelijk de inburgeringstermijn te verlengen wanneer de inburgeraar een opleiding mbo 2 of hoger in het Nederlands volgt. De duur van deze verlenging is ten hoogste gelijk aan de duur van de inschrijving met een maximum van twee jaar. De verlenging wordt toegekend aan het einde van de inburgeringstermijn en kan opnieuw worden toegekend indien het diploma nog niet is behaald. Ook tellen uren en examenpogingen NT2 mee voor ontheffing en verlenging.

Ria van ’t Klooster: “Dit stimuleert inburgeringsplichtingen een zo hoog mogelijke opleiding te volgen. Zo heeft een nieuwkomer meer kansen op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om te participeren in de samenleving. En dat is natuurlijk hartstikke positief.

U kunt de wijzigingen terug lezen in de officiële bekendmaking.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten