De branchevereniging voor trainen & opleiden

Werk-apk voor volgende carrièrestap

FacebookTwitterLinkedIn

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor iedereen noodzakelijk om na te denken over de ontwikkeling van zijn beroep en persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komt lang niet iedereen daar aan toe. Zeker niet als men goed op hun plek zit en een druk leven leidt. Daarom wil de Tweede Kamer dat er een ‘werk-apk’ komt voor werkenden.

In een reactie laat de NRTO weten het een ‘goed idee’ te vinden dat er een werk-apk komt voor iedere werkende. De NRTO wijst daarbij op het aanbod ‘iedereen aan de slag van ABU, Cedris, OVAL en de NRTO. De vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, hebben eerder al een gezamenlijk aanbod aan het kabinet en sociale partners gedaan om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede. En dat is hard nodig. Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.

Meer weten?
Iedereen aan de slag
Kamer wil werk-apk voor volgende carrièrestap (nieuwsbericht nu.nl)

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten