De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor alle beroepsgroepen en verlengd

FacebookTwitterLinkedIn

Goed nieuws, de subsidieregeling Ontwikkeladvies is toegankelijk geworden voor alle beroepsgroepen en verlengd. Een mooie stap en goed nieuws omdat uit de ervaringen én onderzoek blijkt dat het Ontwikkeladvies werkt. Veel mensen vinden hun weg zowel naar een loopbaanadviseur als naar het ministerie om mee te doen. Goed nieuws omdat mensen met het ontwikkeladvies in staat worden gesteld om de regie over hun loopbaan in eigen handen te kunnen nemen.

Op de website van Noloc en die van Uitvoering van Beleid SZW staat alle gewijzigde informatie incl. formulieren, handleidingen en brochures.
Om snel ingelezen te zijn raden we aan om deze brochure (doc 2a), de Q&A (veel gestelde vragen, doc 1a) en/of infodoc 1 via de bibliotheek van Noloc te lezen. Deze bestanden zijn toegankelijk via dropbox.

Wijzigingen op hoofdlijnen per 28-12-2018
– Het Ontwikkeladvies is geldig voor alle beroepsgroepen inclusief zelfstandigen zonder personeel.
– De einddatum is een half jaar verschoven tot 10-01-2020.
– In de regeling staat hoe per 1-7-2019 wordt omgegaan met de specifieke beroepsgroepen, die t/m 27-12-2018 alleen meededen.
– Het Ontwikkeladvies kent tegenwoordig ook de mogelijkheid voor groepsbegeleiding naast individuele begeleiding, net als de training voor leidinggevenden.

Op de website “Hoe werkt Nederland’ is een pagina over het persoonlijk Ontwikkeladvies te vinden. Dit is inmiddels ook een veel geraadpleegde bron voor werkenden, werkgevers e.a. partijen om informatie te vinden. Deze website bevat ook overige handige informatie rondom werken en Leven Lang Ontwikkelen.
Wil jij de wijziging in het Ontwikkeladvies ook doorgeven in jouw omgeving? Dan komen zoveel mogelijk mensen, die er behoefte aan hebben,

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten