De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidieregeling voor innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen

FacebookTwitterLinkedIn

Deze zomer komt er een subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te ontwikkelen.

In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo nog meer te flexibiliseren. Daarom komt er o.a. een subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen met het doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Klik hier

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten