De branchevereniging voor trainen & opleiden

Startoordeel voor Rutte III luidt:
ruim voldoende

FacebookTwitterLinkedIn


Het Regeerakkoord zet accenten voor de koers van het onderwijs die nodig zijn in een snel veranderende maatschappij. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie van het privaat onderwijs, komt tot een positief oordeel. Bijscholing, herscholing, verdieping, verbreding, het zijn allemaal uitdagingen waar mensen hun hele arbeidzame leven mee te maken krijgen en nu al hebben. Om daarvoor goede opleidingen aan te kunnen bieden is adequate kennis van de doelgroep nodig, maatwerk en flexibiliteit. Het zijn de kenmerken van private opleiders.

Leven Lang Ontwikkelen
Goed bij deze tijd passend benoemt het kabinet de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en van werkgevers als primair vertrekpunt, met de overheid voor de noodzakelijke randvoorwaarden. De individuele leerrekening en het uitbreiden van de experimenten met vraagfinanciering staan daarom terecht in het Regeerakkoord vermeld. Maar het mag ambitieuzer en gericht op een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt. Daarbij vragen wij ook aandacht voor loopbaaninstrumenten als een persoonlijke arbeidsmarktscan en persoonlijke begeleiding. Zie hiervoor de eerdere voorstellen van de NRTO.

Zzp’ers zijn nodig
Zzp’ers zijn essentieel bij het bieden van flexibiliteit en maatwerk. De NRTO denkt dat de voorstellen om de positie van zzp’ers te regelen goede overlegmogelijkheden bieden. Belangrijk is de uitwerking, het moet niet te complex en te bureaucratisch worden.

Gelijk speelveld
Bij een dynamische samenleving horen dynamische organisaties. Private opleiders voelen zich thuis in zo’n omgeving. Wij rekenen er op dat een gelijk speelveld voor bekostigd en privaat onderwijs voor Rutte III het uitgangspunt zal zijn, teneinde het economisch klimaat voor veelzijdige en creatieve onderwijsmogelijkheden te optimaliseren. Of het nu om taalopleidingen voor inburgeraars, trainingen, mbo of hbo opleidingen gaat.

De NRTO ziet uit naar het overleg en naar samenwerking met de nieuwe regering bij het uitwerken en concretiseren van de nu voorgelegde plannen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten