De branchevereniging voor trainen & opleiden

Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19

FacebookTwitterLinkedIn
Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten