De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ruben de Koning krijgt eerste Europees gecertificeerd diploma zwemonderwijs uitgereikt

FacebookTwitterLinkedIn

step0000GOUDA – De 25-jarige Ruben de Koning heeft uit handen van de wethouder sport Marco Kastelein het diploma zwemonderwijs in ontvangst genomen. Daarmee is de Goudse zwembadmedewerker de eerste bezitter van een Europees erkend diploma zwemonderwijzer.

Om in het bezit te komen van dit diploma stonden in het Groenhovenbad, naast de toets van de portfolio, drie examenonderdelen gepland. Voorafgaande aan twee praktijklessen werd de theoretische kennis door middel van een mondeling examen getoetst. De praktijklessen sloot Ruben de Koning met een 9 voor de watergewenningsles en een 9½ voor de les in hogere vaardigheden zeer succesvol af. Wat de examencommissie in het bijzonder aansprak was dat de Gouwenaar het lef had om de zelfwerkzaamheden van de leerlingen te stimuleren, waardoor bij de leerlingen binnen de examenlessen zichtbare verbeteringen en plezier waarneembaar waren.

Envoz heeft het afgelopen jaar bewust gekozen om de kwaliteit van de opleiding zwemonderwijzer en daarmee de uitoefening van het vak naar een hoger plan te brengen. Door te voldoen aan de criteria van het Nederlandse kwalificatiekader (NLQF) is het mogelijk deze private opleiding te vergelijken met publiek verzorgde sportopleidingen. Daarnaast kan de opleiding ook worden vergeleken met sportopleidingen in een dertigtal andere Europese landen. Het voordeel hiervan is dat de NLQF-gecertificeerde zwemonderwijzer nu ook in andere landen gemakkelijk kan aantonen waarvoor hij/zij is opgeleid.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten