De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO op Leven lang leren brief ministers Bussemaker en Asscher: Benut brede mogelijkheden die private opleiders bieden

FacebookTwitterLinkedIn

Houten, 31 oktober 2014 De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) laat in een reactie op de Leven lang leren brief weten de ambities van het kabinet om te komen tot een stevige leercultuur onder de beroepsbevolking te ondersteunen en pleit daarbij voor een voortvarende aanpak. Zowel binnen een beroep als van werk naar werk moet het gewoon zijn om te blijven leren. Daarbij zijn maatwerk en flexibele leertrajecten essentieel. De NRTO is verheugd dat de ministers Bussemaker en Asscher dit erkennen en dit stimuleren en uitvoering geven aan de aanbevelingen van de commissie Rinnooy Kan. Wel pleit de NRTO conform het advies van deze commissie voor een snelle invoering van het collegegeldkrediet en de experimenten met vraagfinanciering in het Hoger Onderwijs. De NRTO is daarnaast van mening dat de overheid nog meer gebruik kan maken van de mogelijkheden die private opleiders bieden en wijst daarbij op de onlangs verschenen position paper: ‘Leren Loont, de bijdrage van de private opleiders aan het verdienvermogen van Nederland’.

Jaarlijks volgen circa 1,5 miljoen volwassenen een opleiding. Daarvan volgt maar liefst 80% de opleiding bij een private aanbieder. De omzet is ruim € 3,2 miljard. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): “Private opleiders sluiten door hun maatwerk en flexibiliteit uitstekend aan op de wijze waarop volwassenen willen leren. Daarbij maken zij gebruik van eigentijdse leerconcepten en nieuwe technologieën. Zij doen dit zonder dat het de belastingbetaler ook maar een cent kost en leveren een enorme en onmisbare bijdrage aan het verdienvermogen van Nederland.”

Zie tevens de position paper “Leren Loont, de bijdrage van de private opleiders aan het verdienvermogen van Nederland”

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten