De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO op advies Commissie Sap vraagfinanciering mbo

FacebookTwitterLinkedIn
FullSizeRender (19)

De NRTO is positief over het advies van de commissie vraagfinanciering mbo (commissie Sap). De NRTO ziet vraagfinanciering waarbij volwassenen zelf de beschikking krijgen over financiële middelen zodat zij zich kunnen ontwikkelen, als een belangrijk middel om mensen te stimuleren tot scholing en mensen zelf de regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Dat is voor iedereen goed, voor de persoon zelf, voor de maatschappij en voor de economie.

Bij vraagfinanciering kan de deelnemer zelf kiezen waar hij zijn scholing inkoopt. Hiermee kan een deelnemer de opleider kiezen die het beste aansluit bij zijn behoefte. Volgens Hans Hillen (voorzitter van de NRTO) is het van belang dat de grootste groep werkenden, de mbo’ers extra gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. ‘Vaak doen ze uitvoerend werk. Juist deze groep moet gestimuleerd worden vooruit te kijken, omdat het werk en de gevraagde competenties zo ontzettend snel veranderen’, aldus Hillen.

Dat vraagfinanciering werkt blijkt wel uit het experiment vraagfinanciering binnen het hoger onderwijs. Het experiment vraagfinanciering techniek en ICT heeft bij de betrokken opleidingen geleid tot een sterke toename van tussen de 50% en de 100% van het aantal inschrijvingen. Het is dan ook goed om vraagfinanciering uit te bereiden naar het mbo. De NRTO pleit in Aan de slag met een Leven lang Ontwikkelen voor een combinatie van maatregelen zoals een periodieke arbeidsmarktscan, loopbaanwinkels, persoonlijke ontwikkelrekening en extra ondersteuning voor mbo-ers.

Meer weten?

Website over het advies Commissie SAP

Het succes van vraagfinanciering in de praktijk

Naar een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt: Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Reactie NRTO op SER advies over postinitieel leren: werkende verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling

FullSizeRender (16)

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten