De branchevereniging voor trainen & opleiden

EVC aanbieders sluiten zich aan bij de NRTO

FacebookTwitterLinkedIn

De private EVC aanbieders van OPEAN sluiten zich aan bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Hiermee verstrekt de NRTO zijn positie verder en ontstaat een nog sterkere en bredere brancheorganisatie. OPEAN zal met ingang van 1 juli 2013 worden opgeheven.

De NRTO is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en telt meer dan 200 leden. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Leren en is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen en de media. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘EVC is een zeer waardevol arbeidsmarktinstrument en een must voor Leven Lang Leren Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda waarbij EVC een belangrijke plaats in neemt. Het is goed om ook de stem van de EVC aanbieders duidelijk te laten horen.’

Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,2 miljard (2010) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging. De NRTO is lid van VNO-NCW/ MKB- Nederland.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten